Druga odsłona projektu Asystent Osobisty Osoby z niepełnosprawnością

loga do aktualności

Uwaga…Ruszamy z drugą odsłoną projektu Asystent Osobisty Osoby z niepełnosprawnością

Projekt realizowany ze środków Funduszu Solidarnościowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Dla kogo?

Program adresowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz do osób niepełnosprawnych po 16 roku życia posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Osoby biorące udział w projekcie nie mogą korzystać ze specjalistycznych usług opiekuńczych oraz usług asystenta w ramach innych programów.

Na czym polega Projekt Asystent?

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

  1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika projektu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
  2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika projektu przy ich realizacji;
  3. załatwianiu spraw urzędowych;
  4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  6. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż 25 godzin miesięcznie. Wymiar ten może ulec zmianie.

Udział w projekcie jest bezpłatny!
Liczba miejsc ograniczona.

Jeżeli potrzebujesz asystenta zgłoś się do programu. Na zgłoszenia czekamy do 26. maja 2022r. Kwestionariusze zgłoszeniowe (wraz z kopią orzeczenia) należy składać w recepcji CAON.

 

Karta zgłoszeniowa