TAK SŁUCHAM? Psychologiczne wparcie online

 

Nasze Stowarzyszenie w ramach dotacji PFRON w okresie 21.12.2020 r. - 31.12.2021 r. realizuje projekt "Tak słucham - psychologiczne wsparcie on-line". Oferujemy bezpłatne wsparcie dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Z naszej formy wsparcia online korzystać mogą zarówno osoby niepełnosprawne, jak i ich rodziny, opiekunowie i osoby z najbliższego otoczenia. Pomagamy m.in. osobom w stanie kryzysu psychologicznego, a także oczekującym pomocy doraźnej.

Zapewniamy wsparcie psychologiczne oraz oferujemy pomoc w zakresie informowania o dostępnych formach leczenia, terapii, rehabilitacji oraz możliwościach otrzymania pomocy finansowej, rzeczowej i dostępu do świadczeń. Oferujemy także specjalistyczną pomoc rodzinom i opiekunom osób niepełnosprawnych obejmującą wsparcie psychologiczne, udzielanie porad odnośnie radzenia sobie z najczęstszymi problemami oraz wskazówek dotyczących otrzymania opieki medycznej, rehabilitacji i pomocy instytucjonalnej.

 

Plakat wsparcie online

 

Zakończenie realizacji projektu

 

17.12.2021 r. zakończyliśmy realizację projektu „Tak słucham – psychologiczne wsparcie on-line”, który został sfinansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pandemia Covid -19 pozbawiła na wiele miesięcy osoby z niepełnosprawnością terapii, rehabilitacji, kontaktów społecznych, udziału w dziennych formach wsparcia i opieki, co przełożyło się na znaczne pogorszenie ich funkcjonowania. Projekt powstał po to, by pomóc osobom borykającym się z psychicznymi skutkami pandemii. Obejmuje wsparciem psychologicznym zarówno osoby z niepełnosprawnością jak również ich bliskich, gdyż często to oni musieli przejąć obowiązki terapeuty i rehabilitanta.

Projekt realizowany był od 21.12.2020 r. Przez 3 godziny w tygodniu odbywał się dyżur psychologa, podczas którego udzielał on wsparcia w formie rozmów on-line, telefonicznych czy poprzez komunikatory, e-maile. W ramach działań projektowych powstał fanpage „Tak słucham – psychologiczne wsparcie on-line”, gdzie zamieszczone są materiały psychoedukacyjne. Z regularnych rozmów z psychologiem korzystało ponad 50 osób a zamieszczane materiały trafiały do ponad 500 osób.

Przed uzyskaniem dotacji oraz w okresie wakacyjnym członkowie stowarzyszenia pełnili przy telefonie dyżury w ramach wolontariatu. Działania te zostały dostrzeżone i docenione w lokalnym środowisku. Otrzymaliśmywyróżnienie w kategorii Inicjatywa Społeczna Roku 2020 za na XII Powiatowej Gali Wolontariatu w Tczewie.

 

 

Kobieta z dyplomem

 

 

Dyplom