Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze

śmiejące się kobietyW ramach działań wspierających codzienne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych zapewniamy specjalistyczne usługi opiekuńcze. Oferta specjalistycznych usług opiekuńczych adresowana jest do osób z niepełnosprawnościami i schorzeniami uniemożliwiającymi im samodzielne zaspokojenie swoich potrzeb życiowych.

 

Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych obejmuje m.in.:

Wspieranie rozwoju umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia w obszarze:

 • kształtowania umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i funkcjonowania w społeczeństwie,
 • motywowania do aktywności, leczenia i rehabilitacji,
 • prowadzenia treningów samoobsługi,
 • wspierania i asystowania w codziennych czynnościach życiowych,
 • podejmowania interwencji i pomoc w rodzinie podopiecznego,
 • pomocy w załatwieniu spraw urzędowych,
 • wspierania i pomocy w uzyskaniu zatrudnienia,
 • pomocy w gospodarowaniu pieniędzmi.

 

 

Pielęgnację, jako element procesu leczenia obejmującą:

 • uzyskanie dostępu do świadczeń zdrowotnych,
 • umawianie pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych i zabiegów medycznych,
 • zamawianie, kupowanie i pilnowanie zażywania leków,
 • pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia i rehabilitacyjnych.

Rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu:

 • zgodnie z zaleceniami lekarza, specjalisty rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii
 • we współpracy ze specjalistami w zakresie psychologiczno-pedagogicznym i edukacyjno-terapeutycznym.