Asystent Osobisty osoby z niepełnosprawnością

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością to projekt realizowany od maja 2021, finansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Pracy Społecznej. Naszą asystenturą objętych jest 67 dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnością umiarkowaną i znaczną. W ramach projektu osoby niepełnosprawne mogą z pomocą osobistego asystenta korzystać z wydarzeń kulturalnych, robić zakupy, odwiedzać rodzinę, znajomych czy wyjeżdżać na wycieczki.

Obecność asystenta motywuje osoby z niepełnosprawnością do podejmowania większej aktywności w życiu społecznym i kulturalnym. W efekcie osoby te zyskują szanse na aktywne uczestnictwo w „normalnym życiu” – mogą iść do sklepu, na spacer, do kawiarni, kina czy teatru. Stała asysta opiekuna pozwala im poczuć się pewniej i bardziej niezależnie. Osoby z niepełnosprawnością stają się dzięki niej pełnoprawnymi uczestnikami życia społecznego.

Obecność asystenta w życiu osoby niepełnosprawnej ma także pozytywne przełożenie na jego dalsze funkcjonowanie w środowisku. Rezultatem przełamania bariery wyjścia z domu u naszych beneficjentów jest zazwyczaj gotowość bardziej aktywnego uczestnictwa w życiu. Obecność asystenta w życiu niepełnosprawnego, świadomość jego wsparcia przekłada się na wyższe poczucie własnej wartości u osoby niepełnosprawnej. Regularne wyjścia z domu, udział w życiu kulturalnym i integracja z innymi ludźmi motywuje osoby z niepełnosprawnością do walki o siebie, o większą samodzielność i niezależność.

.

Pomoc asystenta osoby z niepełnosprawnością obejmuje m.in.:

  • pomoc w wykonywaniu codziennych czynności,
  • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
  • pomoc w korzystaniu ze środków transportu i poruszaniu się po mieście,
  • pomoc w docieraniu do placówek oświatowych, medycznych i miejsca pracy,
  • pomoc w zakupach,
  • towarzyszenie w kontaktach społecznych i imprezach kulturalnych.

 

asystent z osoba na wozku

 

Plakat dofinansowania 1

asystent-1
asystent-2
asystent-3
asystent-4
opiekun-osob-niepelnosprawnych-2
opiekun-osob-niepelnosprawnych-3
opiekun-osob-niepelnosprawnych-6
opiekun-osob-niepelnosprawnych-1
opiekun-osob-niepelnosprawnych-5
opiekun-osob-niepelnosprawnych-4

Nasz projekt Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością , który ponownie realizujemy od lipca pokazuje jak potrzebna jest asystencja osobista w Polsce. Oto fotorelacja, która pokazuje wspaniałą pomysłowość naszych Asystentów i radość uczestników projektu AOON.