flaga i godło

Standaryzacja ŚDS

 

Mając na uwadze potrzebę dochodzenia do standardów Środowiskowego Domu Samopomocy w Tczewie przy ul. Grunwaldzkiej 1 – ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zakwalifikowanych do świadczeń pomocy społecznej Gmina Miejska Tczew otrzymała dotację celową na remont oraz zakup doposażenia.

Zadanie dofinansowane jest ze środków budżetu państwa.

Nazwa zadania: STANDARYZACJA ŚDS
Całkowita wartość zadania: 127 000 PLN
Wartość dofinansowania: 127 000 PLN
Okres realizacji zadania: 08.12.2022 r. – 31.12.2022 r.


Zadanie obejmuje wykonanie remontu łazienki w celu usunięcia barier architektonicznych, wymiany podłóg w sali terapeutycznej i ciągu komunikacyjnym, wykonanie podjazdu, a także zakupu wyposażenia w celu dochodzenia do standardów Środowiskowego Domu Samopomocy w Tczewie przy ul. Grunwaldzkiej 1 dla 25 osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym 19 osób z niepełnosprawnością sprzężoną.

 

Za pozyskane środki wyremontowano:
- ciąg komunikacyjny za kwotę 10 513,01zł


ciag-komunikacyjny-7
ciag-komunikacyjny-6
ciag-komunikacyjny-5
ciag-komunikacyjny-4
ciag-komunikacyjny-3
ciag-komunikacyjny-2
ciag-komunikacyjny-1
sfinansowano-ze-srodkow-wojewody-1
sfinansowano-ze-srodkow-wojewody-2

 

- salę terapeutyczną za kwotę 11 296,02zł, oraz wyposażenie sali za kwotę 10 000zł

sala-terapeutyczna-6
sala-terapeutyczna-5
sala-terapeutyczna-4
sala-terapeutyczna-3
sala-terapeutyczna-2
sala-terapeutyczna-1
sfinansowane-ze-srodkow-wojewody-2
sfinansowane-ze-srodkow-wojewody-1

 

- łazienkę dla niepełnosprawnych za kwotę 33 456,00zł, usuwając kabinę z brodzikiem, poszerzono wejście do łazienki , wstawiono nowe drzwi, wymieniono glazurę oraz montaż biały

 

lazienka-dla-niepelnosprawnych-1
lazienka-dla-niepelnosprawnych-6
lazienka-dla-niepelnosprawnych-5
lazienka-dla-niepelnosprawnych-4
lazienka-dla-niepelnosprawnych-3
lazienka-dla-niepelnosprawnych-2
dofinansowane-ze-srodkow-wojewody

 

- wykonano przebudowę istniejącego podjazdu za kwotę 61 734,97zł

 

przebudowany-podjazd-1
przebudowany-podjazd-2
dofinansowane-ze-srodkow-wojewody-pomorskiego