Terapia Małego Dziecka

 

 

Jednym z obszarów naszego działania jest Terapia Małego Dziecka. Prowadzona przez nas terapia ma na celu diagnozę i wspomaganie leczenia zaburzeń rozwojowych. W Terapii Małego dziecka wykorzystujemy różne techniki i czynności terapeutyczno-wychowawcze łączące elementy zabawy, edukacji, rehabilitacji i psychoterapii. Obszary, na których koncentrujemy się w pracy z dziećmi to m.in.: motoryka duża i mała, koordynacja wzrokowo-ruchowa, percepcja, reagowanie na bodźce i umiejętności komunikacyjne.

Prowadzona przez nas Terapia Małego Dziecka łączy w sobie elementy terapii zajęciowej z edukacji psychomotoryczną i psychoterapią. W ramach terapii zajęciowej wykorzystujemy metody angażujące dziecko do współdziałania zmierzające do rozwoju jego motywacji, uspołecznienia i uczenia prawidłowych zachowań. W ramach edukacji psychomotorycznej wykonujemy z dzieckiem ćwiczenia ukierunkowane na poprawę sprawności ruchowej. Dodatkowym elementem zajęć jest również psychoterapia.

We wszystkich działaniach podejmowanych w ramach terapii skupiamy się na zaspokajaniu potrzeb dziecka. Nasze działania skoncentrowane są również na poprawie funkcjonowania dziecka w różnych sferach, w których zdiagnozowane zostały deficyty. Prowadzimy także czynności zmierzające do zapewnienia optymalnych warunków dla rozwoju dziecka zarówno poprzez działania skupione wokół dziecka, jak i osób z jego rodziny i otoczenia.

terapia dla dzieci

 Plakat dofinansowania