Warsztaty Terapii Zajęciowej

Warsztaty Terapii Zajęciowej powstały w 2002 roku, jako miejsce do terapii zawodowej i społecznej absolwentów ówczesnego Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Tczewie, a dzisiejszego Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie. Jest to miejsce, gdzie codziennie 20 osób z niepełnosprawnością umiarkowaną i znaczną przygotowuje się do pracy, a także miło spędza czas w swoim towarzystwie.

Terapia zajęciowa w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej odbywa się w pięcioosobowych grupach w pracowniach: stolarskiej, zabawkarskiej, malarskiej i rękodzieła. Uczestnicy każdego dnia nabywają też umiejętności niezbędne dla codziennego funkcjonowania w gospodarstwie domowym.

Szczególny nacisk kładziemy też na rehabilitację społeczną. Uczestnicy WTZ bardzo aktywnie włączają się w życie kulturalne i społeczne naszego miasta. Biorą również udział w większości projektów prowadzonych przez Stowarzyszenie. Są to różnego rodzaju dodatkowe terapie i rehabilitacje, a także wyjazdy w ramach współpracy międzynarodowej. (Czechy, Włochy, Rumunia, Rosja, Litwa)

Nasi podopieczni biorą także udział w takich zajęciach jak: animaloterapia, hortiterapia, relaksacja z aromaterapią, ludoterapia itp.

 

warsztaty-zajeciowe-1
warsztaty-zajeciowe-2
warsztaty-zajeciowe-3
warsztaty-zajeciowe-4
warsztaty-zajeciowe-5
warsztaty-zajeciowe-6
warsztaty-zajeciowe-7
warsztaty-zajeciowe-8
warsztaty-zajeciowe-9
warsztaty-zajeciowe-10
warsztaty-zajeciowe-11
warsztaty-zajeciowe-12
warsztaty-zajeciowe-13
warsztaty-zajeciowe-14
warsztaty-zajeciowe-15
warsztaty-zajeciowe-16
warsztaty-zajeciowe-17
warsztaty-zajeciowe-18
warsztaty-zajeciowe-19
warsztaty-zajeciowe-20
warsztaty-zajeciowe-1 warsztaty-zajeciowe-2 warsztaty-zajeciowe-3 warsztaty-zajeciowe-4 warsztaty-zajeciowe-5 warsztaty-zajeciowe-6 warsztaty-zajeciowe-7 warsztaty-zajeciowe-8 warsztaty-zajeciowe-9 warsztaty-zajeciowe-10 warsztaty-zajeciowe-11 warsztaty-zajeciowe-12 warsztaty-zajeciowe-13 warsztaty-zajeciowe-14 warsztaty-zajeciowe-15 warsztaty-zajeciowe-16 warsztaty-zajeciowe-17 warsztaty-zajeciowe-18 warsztaty-zajeciowe-19 warsztaty-zajeciowe-20