Zamówienia publiczne

Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami III"