O Stowarzyszeniu na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego

Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego powstało w 2001 roku z inicjatywy rodziców osób niepełnosprawnych i kadry kierowniczej Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie. Naszym celem było poszerzenie oferty edukacyjnej i terapeutycznej, z której w ZPS korzystają niepełnosprawni.

Owocem inicjatywy jest prężnie rozwijające się Stowarzyszenie, które na co dzień wspiera osoby niepełnosprawne i ich rodziny w pokonywaniu życiowych trudności i adaptacji do lepszego funkcjonowania w społeczeństwie. Naszą ofertę edukacyjną i terapeutyczną adresowaną do osób dorosłych, dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz ich rodzin uzupełniamy poprzez projekty mające na celu aktywizację środowiskową oraz wsparcie pieniężne konkretnych inicjatyw dla poprawy codziennego życia osób niepełnosprawnych.

Jako organizacja pożytku publicznego, wspieramy akcje społeczne ukierunkowane na szeroko rozumianą poprawę funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Stale poszukujemy również nowatorskich form i metod terapeutycznych, które mogłyby poprawić jakość życia osób niepełnosprawnych, otworzyć na świat i pokazać nowe możliwości.

warsztaty

 

Działalność naszego Stowarzyszenia ma na celu:

  • prowadzenie działań zmierzających do rozwoju szkolnictwa specjalnego;
  • wspieranie i promowanie nowatorskich form i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej z osobami niepełnosprawnymi;
  • wszechstronną pomoc niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom;
  • organizowanie i prowadzenie różnych form edukacji, rehabilitacji, opieki i pracy osób niepełnosprawnych;
  • popularyzowanie zagadnień dotyczących możliwości zarobkowania i ogólnego funkcjonowania niepełnosprawnych w społeczeństwie
  • zorganizowanie banku danych na temat niepełnosprawności, form, a także metod wprowadzania do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym osób nim dotkniętych w kraju oraz w państwach UE.