I Konferencja "Problemy i formy wsparcia osób z niepełnosprawnością"

przedstawienie teatralne

Patronat Honorowy nad konferencją objęli: Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych p. Paweł Wdówik, Marszałek Województwa Pomorskiego p. Mieczysław Struk, Starostwa Powiatu Tczewskiego p. Mirosław Augustyn, Prezydent Miasta Tczewa p. Mirosław Pobłocki. Patronaty medialne: Radio Gdańsk, Redakcja Nasze Sprawy, Magazyn Integracja oraz Portal Niepełnosprawni.pl.Konferencja została dofinansowana ze środków Powiatu Tczewskiego przy wsparciu NZOZ Przychodnia PELMED, NZOZ Przychodnia Rogowscy oraz firmy Flex.

Zaproszenie na konferencję w roli prelegentów przyjęli: dr n. med. p. Marta Herstowska (specjalista psychiatra dodatkowo psychiatra dzieci i młodzieży, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo – behawioralny, wykładowca akademicki), mgr Joanna Wójtowicz- Pałasz (logopeda kliniczny terapii wczesnodziecięcej, diagnosta dzieci z ASD, wykładowca akademicki, prelegentka podczas konferencji naukowych dotyczących spectrum zaburzeń autystycznych) i mgr Wiesław Sokoluk (pedagog, seksuolog kliniczny, psychoterapeuta, superwizor Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, wykładowca akademicki, autor wielu publikacji z zakresu seksualności). Prelegenci na co dzień pracują w Krakowie, Warszawie i w Trójmieście.
Zapraszamy