II Konferencja „Problemy i formy wsparcia osób z niepełnosprawnością. OZON – Oswój, Zrozum- Odczaruj Niepełnosprawność”

21 października 2022 r. odbyła się II Konferencji „Problemy i formy wsparcia osób z niepełnosprawnością. OZON – Oswój, Zrozum- Odczaruj Niepełnosprawność”, której organizatorami byli Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie wraz z Zespołem Placówek Specjalnych w Tczewie.

Patronat Honorowy nad konferencją objęli: Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych p. Paweł Wdówki, Marszałek Województwa Pomorskiego p. Mieczysław Struk, Starostwa Powiatu Tczewskiego p. Mirosław Augustyn, Prezydent Miasta Tczewa p. Mirosław Pobłocki. Patronaty medialne: Redakcja Nasze Sprawy, Magazyn Integracja, Portal Niepełnosprawni.pl, Telewizja Tetka, Portal Tcz.pl. Konferencja została dofinansowana ze środków Powiatu Tczewskiego przy wsparciu NZOZ Przychodnia PELMED, NZOZ Przychodnia Rogowscy oraz firmy Flex.

Pomysł na tematykę tegorocznej konferencji zrodził się ze zgłaszanych przez uczestników ubiegłorocznej konferencji problemów i potrzeb w zakresie wsparcia, terapii osób ze spektrum autyzmu. W wersji stacjonarnej wzięło udział ponad 100 osób. Konferencja była również transmitowana na żywo. W wersji on-line uczestniczyli rodzice, specjaliści pracujący w przedszkolach, szkołach, ośrodkach rewalidacyjnych, poradniach zdrowia psychicznego, domach pomocy społecznej, poradniach psychologiczno – pedagogicznych z całej Polski od Słupska przez Toruń, Poznań, Wyszków, Ochojno, Ryki aż do południowej Polski.

W konferencji stacjonarnej wzięli udział przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, Kuratorium Oświaty – Delegatura w Tczewie, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Policji, Sądu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, dyrektorzy szkół specjalnych oraz nauczyciele, terapeuci pracujący na co dzień z osobami ze spektrum autyzmu oraz rodzice tych osób.

Konferencję uroczyście otworzyli Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego p. Magdalena Okapiec- Kortas, dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie p. Wojciech Rinc oraz Dyrektor Pomorskiego Oddziału PFRON p. Dariusz Majorek.

Prelegentami konferencji byli pracownicy Fundacji Pomoc Autyzm w Warszawie. Pierwszy z nich p. Przemysław Sowa psycholog, Certyfikowany Analityk Zachowania BCBA, pracuje na co dzień z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu oraz osobami z ich otoczenia metodą Stosowanej Analizy Zachowania. Jest wykładowcą akademickim. Wystąpienie pana Sowy dotyczyło wybiórczości pokarmowej osób ze spektrum autyzmu.

Pani Ewelina Ciarka wystąpiła z wykładem „Wpływ oddziaływań z zakresu integracji sensorycznej na niwelowanie zachowań niepożądanych u osób ze spektrum zaburzeń autystycznych. Czy łatwo pozostać w roli Rodzica? Wsparcie terapeutyczne Małego Dziecka w warunkach domowych. Ujęcie praktyczne!” Pani Ewelina jest oligofrenopedagogiem, terapeutą integracji sensorycznej. Pracuje jako nauczyciel w jednej z warszawskich szkół specjalnych, jest superwizorem w przedszkolach integracyjnych. Prowadzi terapie indywidualne dla osób z ASD.

Ostatni z poruszanych tematów: „Funkcja zachowania, czyli jak skutecznie radzić sobie z problemami naszych dzieci” zaprezentował p. Przemysław Sowa. Wykład dotyczył tego, jak Analitycy Zachowania definiują zachowania trudne, w jaki sposób zachowania kształtują się i utrwalają. Przybliżył kluczową kwestię funkcji zachowania oraz podejmowania odpowiednich działań w przypadku zachowań trudnych.

Konferencję uroczyście zamknęły i podsumowały Wizytator Delegatury Oświaty w Tczewie pani Bożena Dajnowską oraz Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie p. Magdalena Okapiec- Kortas.

konferencja-1
konferencja-10
konferencja-3
konferencja-2
konferencja-6
konferencja-7
konferencja-8
konferencja-9
konferencja-5
konferencja-4