III Ogólnopolska Konferencja Problemy i formy wsparcia osób z niepełnosprawnością

 

zaproszenie

Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie wraz z Zespołem Placówek Specjalnych w Tczewie są organizatorami III Ogólnopolskiej Konferencji „Problemy i formy wsparcia osób z niepełnosprawnością. OZON – Oswój, Zrozum- Odczaruj Niepełnosprawność”, która odbędzie się 17 października 2023 r. w Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie.

Patronat Honorowy nad konferencją objęli: Minister Rodziny i Polityki Społecznej p. Marlena Maląg, Senator Rzeczypospolitej Polskiej p. Ryszard Świlski, Marszałek Województwa Pomorskiego p. Mieczysław Struk, Starostwa Powiatu Tczewskiego p. Mirosław Augustyn, Prezydent Miasta Tczewa p. Mirosław Pobłocki. Patronaty medialne: Redakcja Nasze Sprawy, Magazyn Integracja oraz Portal Niepełnosprawni.pl, Telewizja Tetka. Konferencja została dofinansowana ze środków Powiatu Tczewskiego przy wsparciu NZOZ Przychodnia PELMED, NZOZ Przychodnia Rogowscy, Firma Flex dzięki czemu udział w niej jest bezpłatny.

Adresatami są rodzice/opiekunowie osób z niepełnosprawnościami oraz pracujący z nimi specjaliści, terapeuci. Zakładamy, że będzie w niej uczestniczyć około 200 osób (w tym w formie on-line). Tegoroczna tematyka jest odpowiedzią na problemy zgłaszane w ankietach przez uczestników zeszłorocznej konferencji oraz zauważane przez nas potrzeby w zakresie skutecznego komunikowania się z osobami o złożonych potrzebach komunikacyjnych poprzez wprowadzanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej, budowaniu systemu wsparcia. Chcemy również poruszyć temat roli lekarza psychiatry dzieci i młodzieży w terapii dzieci z niepełnosprawnością.

Konferencja będzie miała formę stacjonarną oraz transmisja na żywo. Link do zapisów: https://forms.gle/zxrejY8t3W7nANQA7. Liczba miejsc na formę stacjonarną jest ograniczona. Zapis konferencji zostanie zamieszczony na kanale YouTube Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie.

Prelegentami będą wybitni specjaliści na co dzień pracujący z osobami z niepełnosprawnością, ze złożonymi potrzebami w komunikowaniu się.

dr n.med. Agata Cichoń- Chojnacka - lekarz, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, terapeuta rodzinny, hipnoterapeuta, członek International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP) oraz Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W ramach prowadzonej specjalistycznej praktyki lekarskiej KEJA-MED zajmuje się diagnozą i leczeniem zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży, kwalifikacją do dalszej terapii, prowadzeniem wykładów, warsztatów psychoedukacyjnych dla pedagogów, psychologów i opiekunów dzieci. Od 2016 roku pełni funkcję kierownika Gdyńskiego Centrum Diagnozy i Terapii FASD w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Magdalena Grycman – dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii, dyplomowany neurologopeda, specjalista AAC. Założycielka Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie. Stypendystka Prentke Romich Scholarship. Konsultantka wiodąca „Sieci instytucji pomagających dzieciom niepełnosprawnym – alternatywne i wspomagające metody porozumiewania” przy UNDP Umbrella Project. Przewodnicząca Komitetu Krajów Rozwijających ISAAC (International Society for Augumentative and Alternative Communication). Ekspert projektu „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” oraz współautorka instrumentu „System wsparcia osób o złożonych potrzebach w komunikowaniu się wymagających wspomagających i alternatywnych metod komunikacji AAC” zarządzanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, PFRON, PSONI oraz Fundacje im. Królowej Polski św. Jadwigi. Jest autorką licznych książek i artykułów dotyczących problematyki komunikacji wspomagającej. Realizuje cykl szkoleń „Model wykorzystywania AAC w praktyce edukacyjnej szkół i rodzin dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacji” oraz wykłada na terenie całej Polski. Obejmuje opieką merytoryczną kilkanaście ośrodków i szkół na terenie całego kraju. Jest administratorem strony Facebook dr Magdalena Grycman: oraz grupy Wsparcie dla AAC.

mgr Katarzyna Świeczkowska jest rodzicem osoby z niepełnosprawnością, pedagożką, współzałożycielką i dyrektorką Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych PSONI Gdańsk. Od kilku lat pełni funkcję wieceprzewodniczącej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku. Od 2020 roku współpracuje z Europejską Akademią Niepełnosprawności Dziecięcej (European Academy of Childhood Disability) jako członkini Family Users Forum. Realizuje projekty we współpracy z Międzynarodową Koalicją Akademii Niepełnosprawności, kanadyjskim stowarzyszeniem CanChild (F words for Child Development) oraz Polską Akademią Niepełnosprawności Dziecięcej. Jest członkinią European Patients Advocacy Group przy the European Reference Network ITACHA oraz CARAVAN 2000, European Movement for Diversity and Understanding, a od ubiegłego roku Rady ds. komunikacji wspomagającej i alternatywnej oraz tekstu łatwego do czytania i zrozumienia przy Pełnomocniku Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.