Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie wraz z Zespołem Placówek Specjalnych w Tczewie są organizatorami II Konferencji „Problemy i formy wsparcia osób z niepełnosprawnością. OZON – Oswój, Zrozum- Odczaruj Niepełnosprawność”, która odbędzie się 21 października 2022 r. w Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie.
Celem konferencji jest poszerzenie wiedzy o nowatorskich metodach terapii i wsparcia osób ze spektrum autyzmu. Poruszone zostaną zagadnienia wybiórczości pokarmowej, zaburzeń integracji sensorycznej, interwencji w przypadku trudnych zachowań.
Patronat Honorowy nad konferencją objęli: Marszałek Województwa Pomorskiego p. Mieczysław Struk, Starostwa Powiatu Tczewskiego p. Mirosław Augustyn, Prezydent Miasta Tczewa p. Mirosław Pobłocki. Patronaty medialne: Redakcja Nasze Sprawy, Magazyn Integracja oraz Portal Niepełnosprawni.pl, Telewizja Tetka. Konferencja została dofinansowana ze środków Powiatu Tczewskiego przy wsparciu NZOZ Przychodnia PELMED, NZOZ Przychodnia Rogowscy oraz firmy Flex.
Link do zapisów: https://forms.gle/mdXPA9aAenWfFaXN9
Konferencja będzie również transmitowana na żywo. Nie będzie nagrywana.
Pomysł na tematykę tegorocznej konferencji zrodził się ze zgłaszanych przez uczestników ubiegłorocznej konferencji problemów i potrzeb w zakresie wsparcia, terapii osób z ASD. Ubiegłoroczna konferencja spotkała się z dużym uznaniem zarówno ze strony uczestników, prelegentów jak i zaproszonych gości. Chcemy stworzyć szansę rodzicom i opiekunom osób z niepełnosprawnościami zdobywania wiedzy o terapiach, możliwościach rozwiązań problemów związanych z funkcjonowaniem osób z ASD zwłaszcza w zakresie zachowań trudnych poprzez osobisty kontakt z najlepszymi w Polsce specjalistami.
Konferencja ma zasięg ogólnopolski, gdyż oprócz formy stacjonarnej będzie ona transmitowana na żywo. Prelegentami będą profesjonaliści, na co dzień pracujący z osobami ze spektrum autyzmu:
mgr Marta Baj- Lieder logopeda wczesnej interwencji, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta miofunkcjonalny terapeuta karmienia, terapeuta SOS Approach to Feeding, międzynarodowy instruktor metody Butelki, terapeuta metody ETTHNO w podejściu Esther de Ru, instruktor masażu Shantala. Wykładowca akademicki. Autor licznych publikacji i książek dla specjalistów, rodziców i dzieci. Współzałożyciel Szkoły Terapii Karmienia Od Pestki Do Ogryzka oraz Wydawnictwa Pestka i Ogryzek. Prowadzi Centrum Terapii Logo w Gdańsku.
mgr Ewelina Ciarka – oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej. Pracuje jako nauczyciel w jednej z warszawskich szkół specjalnych, jest superwizorem w przedszkolach integracyjnych. Prowadzi terapie indywidualne dla osób z ASD. Związana z ośrodkami szkoleniowymi dla których prowadzi szkolenia autorskie w zakresie trudnych zachowań osób z ASD, usprawniania komunikacji i wprowadzania komunikacji alternatywnej, zaburzeń integracji sensorycznej oraz terapii. Prowadzi warsztaty, konsultacje i szkolenia w Fundacji Pomoc Autyzm.

mgr Przemysław Sowa - psycholog, Certyfikowany Analityk Zachowania BCBA. 21 lat temu zaczynał pracę zawodową prowadząc terapię młodzieży i dorosłych w nurcie Krótkoterminowej Terapii Strategicznej. Od 15 lat koncentruje się na pracy z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu (ASD) oraz osobami z ich otoczenia metodą Stosowanej Analizy Zachowania. Prowadzi terapię indywidualną i grupową TUS, szkolenia oraz diagnozy. Współpracuje z przedszkolami i szkołami współtworząc systemy motywacyjne i programy interwencyjne. Wykładał i prowadził ćwiczenia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS, a od kilku lat współpracuje z działającym pod auspicjami Związku Nauczycielstwa Polskiego Wydziałem Pedagogicznym WWSH. Ukończył studia podyplomowe i przeszedł szereg szkoleń z zakresu pracy z osobami ze spektrum autyzmu. Prowadzi warsztaty, konsultacje i szkolenia w Fundacji Pomoc Autyzm.

 

konferencja