Rozpoczynamy nabór do kolejnej edycji projektu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami.

logo asystenta osób niepełnosprawnychJeżeli nie korzystasz z SUO ani opieki wytchnieniowej a masz orzeczenie o niepełnosprawności i chciałbyś mieć asystenta osobistego- wypełnij kwestionariusz zgłoszeniowy, dołącz kopię orzeczenia
o niepełnosprawności i wrzuć do skrzynki ASYSTENT, która stoi obok Recepcji w CAON do 17.02.2023r.

Liczba miejsc ograniczona, nie decyduje kolejność zgłoszeń.

Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby, które jeszcze nie korzystały z projektu a także osoby samotne i starsze, które pozostają poza systemem wsparcia.

 

Formularz zgłoszeniowy