„Wczesne Terapie” nowy projekt realizowany ze środków PFRON

chlopaki w bialych koszulkach

 

W maju rozpoczęliśmy realizację nowego projektu, który jest kontynuacją działań rehabilitacyjnych podejmowanych na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Projekt objął 36 dzieci, które będą uczestniczyć w zajęciach neurologopedii, terapii ręki, terapii mięśniowo-powięziowej, terapii EEG Biofeedback, komunikacji alternatywnej AAC oraz gimnastyki korekcyjnej. Beneficjenci podzieleni zostali na dwie grupy wiekowe od 3-7 lat oraz od 8 -11 lat. Zajęcia dostosowane są do możliwości wiekowych i tak grupa młodsza uczestniczy w zajęciach neurologopedii, terapii ręki i terapii mięśniowo-powięziowej, natomiast dzieci starsze korzystają z zajęć komunikacji alternatywnej AAC, EEG Biofeedback oraz gimnastyki korekcyjnej. Wszystkie zajęcia są zajęciami indywidualnymi.

Zajęcia odbywać się będę przez 10 miesięcy.

W tej edycji projektu uczestniczą dzieci które wyłonione były do II etapu projektu „Wielokierunkowa terapia dziecka” a który nie został zrealizowany z uwagi na ograniczenie działalności spowodowane pandemią COVID-19.

Projekt „ Wczesne terapie” realizowany będzie w trzech etapach.
Nabór do drugiego etapu projektu przeprowadzimy w marcu 2022r.
Warunkiem uczestniczenia w projekcie jest aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.